Hvem kan deltage?

Sjov Ferie er for børn og unge mellem 6-16 år.

Sjov Ferie er for børn og unge mellem 6-16 år, som enten bor i Roskilde Kommune, går i skole i Roskilde Kommune eller er skoleelev med en anden tilknytning til kommunen. Det kan eksempelvis være børn med en forælder, der bor i Roskilde.

Ved hver aktivitet fremgår det, hvilken aldersgruppe aktiviteten henvender sig til. Dette afviges der ikke fra.

Mindre søskende og forældre

Mindre børn, forældre og bedsteforældre kan kun deltage i Sjov Feries aktiviteter, hvis der står, at det er ”For alle” eller, at man skal have en voksen med.

Klassetrin

I forbindelse med sommerferien er de angivne klassetrin, den klasse dit barn skal gå i efter ferien.